Apollo


Vestigingsadres
Orion 16a
7904 LG Hoogeveen

Telefoon
0528-262616

E-mail
obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl

Website
www.obs-apollo.nl

Locatiedirecteur
Nicolet ten Kate

OBS Apollo
De basisschool is een stukje van ieders leven. Voor de kinderen en voor u. Ruimte geven, zodat ieder kind op zijn of haar wijze zich kan ontwikkelen, is voor ons heel belangrijk. Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen een school toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar ras, geloof, levens-beschouwing of welk onderscheid dan ook. Respect voor andermans opvattingen staat voorop. Onze school gaat niet uit van een confrontatie, maar van de dialoog met de ander, van een ontmoeting met de ander.