De Oostenbrink


Vestigingsadres
Kerkenkavel 40
7913 AT

Telefoon
0528-343195

E-mail
obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl

Website
www.obsoostenbrink.nl

Directeur
Louise Brink

OBS Het Hoeltien Locatie De Oostenbrink
De Oostenbrink is de openbare basisschool van Hollandscheveld. De school die midden in de gemeenschap staat, een school voor iedereen. We voelen ons verbonden met Hollandscheveld, zijn het trefpunt voor ouders en leerlingen, nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en willen er een belangrijke rol spelen.

Het accent op menselijke waarden
OBS Oostenbrink is een echte ontmoetingsschool. Een school waar het accent ligt op de menselijke waarden. Iedereen is gelijkwaardig, mag inbreng hebben en wordt gehoord. Daarom zijn steeds meer ouders actief betrokken. Dat wordt gewaardeerd. Typisch Hollandscheveld en ook typisch de Oostenbrink.