Bijeen daagt uit!

Welkom bij Bijeen


Het beste uit onze leerlingen halen en hen goed voorbereiden op de toekomst, dat is de opdracht én uitdaging voor iedereen die bij Bijeen werkt. Dat doen we door de leerlingen uit te dagen, zodat ze groeien in kennis en vaardigheden die ze nu en in de toekomst kunnen inzetten. Ze krijgen de ruimte en onze aandacht, zodat ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Zweers Wijnholds
Directeur-bestuurder Bijeen

 VEILIGHEID

Een kind komt tot leren en ontwikkelen in een veilige, plezierige omgeving. Daarom werken we op de scholen bewust aan een goede sfeer. Dat doen we vanuit respect, normen en waarden en aandacht voor elkaar. We geven - samen met ouders - kinderen het goede voorbeeld en brengen hen sociale vaardigheden bij. Personeelsleden komen tot hun recht in een prettige, collegiale en professionele werksfeer. Het is de basis voor een duurzame ontwikkeling van Bijeen, de scholen en ons onderwijsaanbod. 
 VERTROUWEN

Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen geeft ruimte voor ontdekken, iets nieuws proberen en fouten durven maken. Zo bieden we kinderen een natuurlijke manier van ontdekken en ontwikkelen. Het motiveert en daagt hen uit na te denken en oplossingen te vinden voor vraagstukken. Het personeel van Bijeen krijgt het vertrouwen om vanuit vakkundigheid te werken aan goed onderwijs en doelen van de school.VERBINDING

Onze leerlingen staan in verbinding met hun klasgenoten, de leerkracht en de school als geheel. Ze werken samen aan opdrachten en spelen samen. Hierdoor leren ze vaardigheden waarvan kinderen hun leven lang plezier kunnen hebben. Ook Bijeen ziet die verbinding binnen en buiten de organisatie. Onderwijs maken we samen als mensen van Bijeen, maar zeker ook met ouders en professionele organisaties waarmee we graag samenwerken.VERVOERING

Kinderen verwonderen zich, zijn nieuwsgierig en kunnen opgaan in het moment. Daarin ligt hun kracht voor leren en ontwikkelen. In een voortdurend veranderende wereld zijn dit vaardigheden die ook belangrijk blijven in de toekomst. We stimuleren de verwondering, de creativiteit en het aanpassingsvermogen bij de kinderen én bij de volwassenen, zodat iedereen tot z’n recht komt en de uitdagingen van de 21eeeuw met vertrouwen tegemoet kan treden.